Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van bestuur onder leiding van VLD en/of CD&V. 

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: integriteit, een visie op lange termijn, dossierkennis, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid/Provincieraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

sp.a-Meise2020 reached 100 likes!

sp.a-Meise2020 reached 100 likes! ... See moreSee less

Lees meer

Stand van zaken dossier tram: de Vlaamse Regering heeft het GRUP principieel definitief vastgesteld op 12/01/2018 en heeft het dossier dan overgemaakt aan de Raad van State. sp.a-Meise2020 heeft vernomen dat het ondertussen - zonder opmerkingen - is teruggekomen van de Raad van State. Nu is het terug aan de Vlaamse regering. Het dossier gaat dus vooruit... ... See moreSee less

Waar blijft - in Meise - het overzicht van de politieke mandaten van de leden van de Gemeenteraad en de inkomsten die daaruit voortkomen?

De Gemeenteraad heeft dat voorstel van sp.a-Meise2020 reeds in Maart 2017 goedgekeurd en die informatie had al sinds Juni 2017 op de website van de gemeente moeten staan. Maar we hebben dus tot enkele maanden geleden moeten wachten op enkele gemeenteraadsleden van LB+ (die het voorstel in Maart zelfs mee hadden goedgekeurd!) die hun gegevens niet wilden geven.

Waarom mogen de mensen van Meise niet weten welke politieke mandaten de mensen van LB+ hebben en welke inkomsten daaruit voortkomen? Waarom willen sommige mensen van LB+ het reglement dat ze zelf mee hebben goedgekeurd, niet naleven?

Openheid en transparantie in ons bestuur... Ook dat zullen we na 14 oktober moeten verbeteren...
... See moreSee less

Mijn antwoord staat op straffe stoten,iedereen heeft zijn mandaten aangegeven

6 dagen geleden

1 reply

Avatar

Het is waarschijnlijk over al hetzelfde ! ! !

3 dagen geleden
Avatar

Comment on Facebook