Bestuursleden

Greet Deschaumes – Voorzitter - greetdeschaumes@hotmail.com - 0496 43 69 73

"Ik kies voor sp.a-Meise2020 omdat democratie en 'eerlijke politiek' belangrijk zijn, ook op gemeentelijk vlak. sp.a-Meise2020 is een 'dynamische ploeg' met 'gemotiveerde mensen'. Iedereen kan er zijn mening kwijt."

   

Mark Van Herp - Secretaris - mark.van.herp@telenet.be - 0468 20 79 60

"Ik kies voor Sp.a-Meise2020 omdat de Sp.a het best geplaatst is om mijn visie op de maatschappij te realiseren. Die maatschappij moet sociaal, solidair en welvaart bevorderend zijn, zowel in onze gemeente Meise, in Vlaanderen, in België als in Europa."

   

Wim De Greef - Penningmeester - wim.de.greef@scarlet.be - 02 269 01 11

"'Positieve' vrijheid, meer gelijkheid, het streven naar een zo aangenaam mogelijk leven in solidariteit typeren de sociaaldemocratie. Ik ervaar deze belangeloze en consequente inzet in de kameraadschappelijke ploeg achter en rond sp.a-Meise2020, gedreven door het 'algemeen' belang en welzijn, met oog voor de sociaal-zwakkeren."

   

Edward De Melio – Logistiek Coördinator - edward.de.melio@pandora.be

"Ik kies voor sp.a-Meise2020 omdat ik verandering, en sociale houvast binnen de gemeente Meise belangrijk vind."

   
   

Catherine Adam

"Ik kies voor sp.a-Meise2020 omdat wij hebben nood aan een efficiënt en betrouwbaar gemeentebestuur. Bestuurders die naar de Meisenaars kunnen luisteren en gepaste antwoorden kunnen formuleren."

   

Peggy Cardoen-Smets

   

 

Roel Anciaux

"Ik kies voor sp.a-Meise2020 omdat onze gemeente een echt sociaal, Vlaams en vooruitziend beleid nodig heeft waarbij niemand achtergelaten wordt."

   

Annie Lamon

"Ik kies voor een warme gemeente en een gemeentebestuur met een hart."

   

Niall O'Neill

   

Anneke Ramael

 

Jean Verhasselt

"Ik wil een sociaal beleid dat de gepensioneerden niet in de kou laat staan."

   

 

Een overzicht van de huidige bestuursleden van sp.a-Meise2020 en hun motivatie waarom ze de stap hebben gezet naar de sp.a-Meise2020.


Ons bestuur vergadert in principe eens per maand. U kan – teneinde mee vorm te geven aan ons positief alternatief – vrijblijvend deelnemen aan deze vergaderingen. Indien U hierin interesse hebt, kan U steeds contact opnemen met een van onze bestuursleden.