Gemeenteraad

 

 

Politiek gaat over de mensen.

Gemeentepolitiek gaat in de eerste plaats over u.

  

Hebt u een klacht over een zaak van gemeentelijk belang en bent u op zoek naar een luisterend oor? Hebt u een voorstel of idee dat het leven van de inwoners van onze gemeente kan verbeteren? Laat het ons weten.

 

Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad kunnen we de nodige stappen zetten om antwoorden te vinden op uw vragen of uw voorstel of idee om te zetten naar de realiteit.

 

Geef ons een seintje en we maken er samen werk van.

 

Hier vindt u alvast enkele van de initiatieven die we in de Gemeenteraad hebben genomen tijdens de legislatuur 2013-2018.

 

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020


 

 

Wist u dat u de verslagen van de gemeenteraad kan lezen en downloaden van op het internet?

 

Klik op deze link en volg zelf wat er op de gemeenteraad is gebeurd. 

Wie heeft wat gezegd? 
Wie heeft hoe gestemd? 
Wie heeft welke initiatieven genomen? 

 

U komt het hier allemaal te weten: WWW.MEISE.BE/GEMEENTERADEN

 

 


 

 

Agendapunten SP.A-Meise2020

GR februari 2018.pdf 

 • Meise lid van statiegeldalliantie

 

GR januari 2018.pdf 

 • Aansprakelijkheid architect probleem gevel AC
 • Publicatie gegevens mandaten en inkomsten uit mandaten - stand van zaken?

 

GR december 2017.pdf 

 • Overtredingen deontologische code
 • Overzicht mandaten en inkomsten van onze gemeenteraadsleden
 • Meise, warme gemeente

 

GR november 2017.pdf 

 • Bespreking rapport ivm de forensische audit van Audit Vlaanderen
 • Verbod privé verkiezingsborden – verhoging aantal gemeentelijke borden – organisatie infobeurs
 • Opvolging spreekrecht – problemen afkoppelingswerken Aquafin

  

GR september 2017.pdf 

 • Sponsoring Gemeente Meise – Brussels Stephex Masters

 

GR augustus 2017.pdf 

 • Overzicht mandaten en inkomsten van onze gemeenteraadsleden
 • Invordering niet-fiscale schuldenvorderingen – dwangbevel via financieel beheerder
 • Veiligheidsbeleid – oprichting van veiligheidsfonds voor lokale verenigingen

 

GR juni 2017.pdf 

 • Openbare vuilbakjes: onderhoud – leeghalen – aantal
 • Looppiste De Nekker

 

GR april 2017.pdf 

 • Rapport Audit Vlaanderen

 

GR maart 2017.pdf 

 • Afschaffing oprit A12 te Meise
 • Openheid verloning mandatarissen in Gemeenteraad, Gemeentelijke Commissies, Intercommunales, nevenorganisaties van intercommunales en andere politieke organen

 

GR februari 2017.pdf 

 • Dossier Sneltram – duidelijkheid aub
 • Verkoop Oud Gemeentehuis van Wolvertem
 • Situatie bussen van De Lijn in Eversem en St.-Brixius-Rode
 • Omgevingsvergunning

 

GR januari 2017.pdf 

 • BIN – organisatie info-vergadering
 • Opvolging juridische procedure – politieke verantwoordelijkheid

  

GR december 2016.pdf 

 • Financieel beleid kosten NAV
 • Splising CD&V
 • Problemen Oppemstraat

 

GR november 2016.pdf

 • Gevolgen taxshift voor begroting Meise
 • Buurtwerking wijk Oppem

 

GR oktober 2016.pdf

 • Mobiliteit Meise centrum
 • Dossier Eandis
 • Herstel gevel NAC
 • Oprichting BIN Meise centrum
 • Muziekacademie Meise

 

GR juni 2016.pdf

 • Bouwruine Hoogstraat/Driesstraat
 • Studiedag Eandis
 • Opvolging invoering zone 30
 • Windmolenproject

 

GR mei 2016.pdf

 • Fusie voetbalclub Wolvertem/Merchtem
 • Hernieuwing steun overeenkomsten voetbalclubs
 • Windproject buurgemeenten
 • Laadpalen voor elektrische voertuigen
 • Impact terreurdreiging
 • Stand van zaken dossier BIN
 • Sneltram/snelbus...duidelijkheid?
 • Werkzaamheden kerkje Oppem

 

GR april 2016.pdf

 • Gevolgen taxshift voor begroting Meise
 • Buurtwerking wijk Oppem

 

GR maart 2016.pdf

 • Stijging kosten energie voor gemeente
 • Luchthavendossier - stand van zaker

 

GR februari 2016_2.pdf

GR februari 2016.pdf

 • Fusie voetbalclub Wolvertem/Merchtem
 • Luchthavendossier - stand van zaker
 • Milieuvriendelijker wagenpark

 

GR december 2015.pdf

 • Fietstalling sporthal Wolvertem
 • Luchthavendossier - stand van zaker

 

GR november 2015.pdf

 • Toestand Donjon Oppem
 • Gevolgen van de doorrekening van de exploitatietekorten 2010-2014 in de distributietarieven 2015 van Sibelgas
 • Vluchtelingenproblematiek: Meise solidair?
 • Problematiek vandalisme – vraag tot oprichting van een BIN 
 • Verwijderde geboorteboompjes (bis)
 • Scheiding groenafval / ander afval begraafplaatsen

 

GR oktober 2015.pdf

 • Mobiliteitsplan Wolvertem 
 • Buurtwerking na opdoeken buurthuis Opsakee
 • Bushokjes

 

GR september 2015.pdf

 • Redding van onze lokale natuurgebieden 

 

GR juli 2015.pdf

 • Toestand NAC 
 • Onderhoud van gemeentelijke pleinen en straten? 

 

GR juni 2015.pdf

 • Afleveren bouwvergunning woning gelegen op tracé sneltramlijn 

 

GR april 2015.pdf

 • RUP Meise centrum – afvoeren en aanpassen aub! 
 • Omzetting GESCO naar "gewoon" statuut - gevolgen 

 

GR maart 2015.pdf

 • Invoeren zone 30: ja, maar... 
 • Carpoolparking Meise: optimalisatie 
 • Blauwe zone – Bewonerskaart – Aanbesteding controle Blauwe zon 
 • Interpretatie RUP Meise-centrum
 • Gevolgen verschillende RUP's (Meise-centrum en Wolvertem-centrum) 
 • Verantwoordelijkheden op de technische dienst 

 

GR december 2014.pdf

 • "Ring" Wolvertem – Merchtemsesteenweg 
 • Controle blauwe kaart – invoeren "bewonerskaart" – invoeren "werkkaart"

 

GR november 2014.pdf

 • Netheid dorpscentra vs. Gratis uitlenen straatveegmachine 
 • Oproep tot gemeentepersoneel / klokkenluider
 • Verkeersdrempels / verkeersveiligheid wijk Eversem

 

GR oktober 2014.pdf

 • Vergissing aanmaningsbrief facturen schoolmaaltijden 
 • Politieke verantwoordelijkheid m.b.t. dossier voormalig hoofd technisch dienst 
 • Probleem draagstructuur zwembad DE WAUWER 
 • Strafrechtelijke procedure V. Emmerechts 

 

GR september 2014.pdf

 • Onderhoud rioleringen, afvoerputjes en waterlopen 
 • Bijkomende wooneenheden – Maar waar blijven de bijkomende plaatsen in scholen en kinderopvang? 

 

GR juli 2014.pdf

 • Speelpleintjes Meise – Volksraadpleging