Wie zijn wij

De Meisese Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken hebben de ambitie om u een nieuw en volwaardig alternatief aan te bieden voor de wijze waarop onze gemeente de afgelopen decennia werd bestuurd.

 

Ons leidmotief is het aanbieden van politiek menu waarin lange termijn visie, inspraak, beslissingskracht, het algemeen belang, een goed beheer van onze gemeentelijke financiën, oprechte aandacht voor de sociaal-zwakkere en het behoud van het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners de belangrijkste ingrediënten zijn.

 

sp.a-Meise2020 kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis primordiaal is. Het besturen van onze gemeente is een ernstige kwestie waarbij bekwaamheid centraal staat.  

 

Als bestuursleden van de sp.a-Meise2020 stellen wij ons in dienst van onze gemeente en alle inwoners – zonder enig onderscheid – van onze gemeente.

Naam:

sp-a Meise2020

 

Leeftijd:

Gesticht in 2009

 

Bestuursleden:

20 gemotiveerde mannen en vrouwen 

 

Doel:

Meise verdient beter!

 

Interesse:

Algemeen belang van de inwoners van onze gemeente