Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Lees meer

Zet de datum alvast in jullie agenda. Iedereen welkom! ... See moreSee less

Lees meer

sp.a-Meise2020 added 2 new photos.

Hoe wordt onze gemeente bestuurd? Audit Vlaanderen heeft, na een eerdere audit, nu ook het rapport neergelegd inzake de forensische audit (Dit is een zeer uitzonderlijke maatregel) die in Meise werd uitgevoerd. sp.a-Meise2020 heeft het dossier voor bespreking op de agenda van de Gemeenteraad van 14/11/2017 (20u in het Nieuwe Administratief Centrum) geplaatst. We denken dat het de moeite waard zal zijn om op 14/11/2017 eens naar de Gemeenteraad te komen... Meise informeer u aub over wat er allemaal in uw Gemeentehuis gebeurt! Het is uw geld, uw straat en uw buurt die door dit gemeentebestuur wordt beheerd! Gemeentepolitiek gaat over u en is geen ver van mijn bed show... sp.a-Meise2020 wil een beleid dat in het belang van iedereen wordt gevoerd, en niet op bestelling van enkele kapitaalkrachtige vriendjes.
... See moreSee less

Lees meer

sp.a-Meise2020 added 2 new photos.

sp.a-Meise2020 roept raadsleden van Open VLD, N-VA en CD&V tot de orde inzake informatieplicht betreffende mandaten en inkomsten

Ingevolge een voorstel van Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) heeft de Gemeenteraad van Meise op 14.03.2017 besloten om de gemeenteraadsleden de verplichting op te leggen om tegen ten laatste 14.05.2017 alle informatie aangaande hun politieke mandaten en de inkomsten uit deze mandaten door te geven aan de gemeentelijke administratie zodat deze een overzicht zou kunnen opmaken dat dan ten laatste tegen 15.06.2017 moest worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

“We zijn vandaag 2 maand en half later dan de datum van 15.06.2017 en er werd nog steeds niets gepubliceerd”, stelt gemeenteraadslid Anciaux vast. “Ik heb dienaangaande een vraag op de Gemeenteraad van 22.08.2017 gesteld en wat blijkt: niettegenstaande er in Maart maar liefst 22 raadsleden voor het voorstel hebben gestemd en er maar 2 zich dienaangaande hebben onthouden, zijn er vandaag nog steeds verschillende raadsleden die, ondanks dat ze vanwege de gemeentelijke administratie tot tweemaal toe een aanmaning hebben ontvangen, verder nalaten om deze gegevens over te maken aan de gemeentelijke administratie!

De volgende raadsleden hebben zelfs 2 dagen na de Gemeenteraad van augustus nog steeds hun gegevens niet doorgegeven: Dhr. Roger Heyvaert (Open VLD), Dhr. Gunther Van Doorslaer (Open VLD), Mevr. Virginie De Klippel (Open VLD), Dhr. Hendrik Van Schel (N-VA) en Mevr. Christine De Cubber (CD&V) vertikken het blijkbaar, ondanks de verschillende aanmaningen en vragen, om ten aanzien van de bevolking open kaart te spelen aangaande hun politieke mandaten en de inkomsten uit die mandaten. Wat het nog bedenkelijker maakt is dat al deze raadsleden op de Gemeenteraad van Maart 2017 dus een regeling hebben goedgekeurd die ze nu zelf aan hun laars te lappen! Argumenten van de tegenstanders van de regeling die door henzelf in Maart nog naar de prullenmand werden verwezen, gebruikten ze op de gemeenteraad van Augustus plots zelf! Van een ongeloofwaardig politiek handelen gesproken” zucht Anciaux.

“Voor mij blijft het duidelijk: onze inwoners hebben recht op deze informatie en de beslissing van de Gemeenteraad moet nageleefd worden. Ik hoop dat deze raadslieden zich dan ook snel in regel zullen brengen en dat ze de informatie, die reeds 3 maand en half geleden had moeten worden overgemaakt, eerstdaags ook zullen overmaken.” aldus Anciaux.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@gmail.com
... See moreSee less

Nam Nefa, Vi Gre and 1 other like this

Comment on Facebook